Aanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen

Geldend van 01-10-2000 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen

De raden van de gemeente Kampen en de gemeente IJsselmuiden (tot 1 januari 2001) en de raad van de nieuwe gemeente Kampen (vanaf 1 januari 2001),

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 3.2.0 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV),

besluiten c.q. besluit,

voor de gemeente Kampen en IJsselmuiden (tot 1 januari 2001) en de nieuwe gemeente Kampen (vanaf 1 januari 2001) vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit;

Aanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen

Als gebied als bedoeld in artikel 3.2.0 van de APV wordt aangewezen het gebied dat wordt omsloten door de Oudestraat, de Burgwalstraat, de Burgwal en de Botervatsteeg, waarbij de Oudestraat en de Burgwal zelf niet tot dit gebied gerekend worden, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegd kaart, waarmee het daarbuiten verboden is een seksinrichting te exploiteren.

Dit besluit treedt 1 oktober 2000 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraden van Kampen en IJsselmuiden,
de secretaris,
de voorzitter,

Kaart behorende bij Aanwijzingsbesluit gebiedsaanwijzing seksinrichtingen

Kaart gebiedsaanwijzing seksinrichtingen