Verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen voor de gemeente Oldambt 2011

Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen voor de gemeente Oldambt 2011
Citeertitel Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oldambt 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 35 Wet op de lijkbezorging
  2. Artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2011 Vernieuwde regeling

31-01-2011

Streekblad

Gewijzigde regeling