Vaststelling mandaat- en volmachtverlening aan medewerkers van het werkplein Regio Etten-Leur

Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vaststelling mandaat- en volmachtverlening aan medewerkers van het werkplein Regio Etten-Leur
Citeertitel Vaststelling mandaat- en volmachtverlening aan medewerkers van het werkplein Regio Etten-Leur
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2011 Nieuwe regeling

22-03-2011

Moerdijkse Bode week 21

286946