Regeling vervallen per 13-03-2014

Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem

Geldend van 11-08-2011 t/m 12-03-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling plaatsing Driehoeksborden gemeente Lochem

Regeling plaatsing Spandoeken gemeente Lochem

Regeling Uitstallingen gemeente Lochem

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2011 13-03-2014 artikel 2.77

27-06-2011

De Berkelbode, 10 augustus 2011

2011-003998
19-05-2011 11-08-2011 Nieuwe regeling

09-05-2011

De Berkelbode, 18 mei 2011

2011-003998