Regeling vervallen per 06-01-2014

Aanwijzing binnengemeentelijke afnemers, die moeten terugmelden bij gerede twijfel op grond van artikel 8, lid 2 Verordening gemeneetelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 14-01-2010 t/m 05-01-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing binnengemeentelijke afnemers, die moeten terugmelden bij gerede twijfel op grond van artikel 8, lid 2 Verordening gemeneetelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
Citeertitel Aanwijzing binnengemeentelijke afnemers, die moeten terugmelden bij gerede twijfel op grond van artikel 8, lid 2 Verordening gemeneetelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gemeneetelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009, artikel 8, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2010 01-01-2010 06-01-2014 Nieuwe regeling

22-12-2009

De Heemsteder, 13 januari 2010

445535