Regeling vervallen per 06-01-2014

Aanwijzing binnengemeentelijke afnemers op grond van artikel 6 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 14-01-2010 t/m 05-01-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

AANWIJZING BINNENGEMEENTELIJKE AFNEMERS OP GROND VAN ARTIKEL 6 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

De volgende binnengemeentelijke afnemers zonder directe toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ontvangen de volgende gegevens voor de aangegeven doelen:

Afnemer

Doel

Gegevens

Bestuurssecretariaat

Overzicht 50-, 60-, 65-, 70- en 75-jarige huwelijksjubilea voor attentie burgemeester

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geboortedatum

- Huwelijksdatum

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Bestuurssecretariaat

Overzicht 100-jarigen en ouder voor attentie burgemeester

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geboortedatum

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Bureau Communicatie

Overzicht gedecoreerden in verband met de aubade op Koninginnedag

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Bureau Communicatie

Overzicht nieuw gevestigden in verband met de jaarlijkse inwonersdag

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

- Geboortedatum

Bureau Communicatie

Overzicht personen voor persoonsgerichte mailings

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Afdeling Facilitaire Zaken

Overzicht naturalisandi en optanten in verband met de jaarlijkse naturalisatiedag

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

- Geboortedatum

- Geboorteland

- Datum verkrijging Nederlanderschap

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college van 22 december 2009.