Regeling vervallen per 06-01-2014

Aanwijzing afnemers op grond van artikel 2, lid 2 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 29-11-2012 t/m 05-01-2014

Intitulé

AANWIJZING AFNEMERS OP GROND VAN ARTIKEL 2, LID 2 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

BIJLAGE 1

AANWIJZING AFNEMERS OP GROND VAN ARTIKEL 2, LID 2 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

De volgende binnengemeentelijke afnemers van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden aangewezen:

Afdeling Algemene en Juridische Zaken

Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid

Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Afdeling Publiekszaken

Afdeling Facilitaire Zaken

Afdeling Financiën

Afdeling Informatisering en automatisering

Afdeling Personeel en Organisatie

Afdeling Ruimtelijk Beleid

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Uitvoering openbare ruimte

Afdeling Voorbereiding openbare ruimte

Afdeling Welzijn

Ondertekening

13 november 2012
de secretaris, de burgemeester
mr. W. van den Berg mw. drs. M.J.C. Heeremans
Vastgesteld bij besluit van het college van 22 december 2009 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 november 2012.