Regeling vervallen per 06-01-2014

Aanwijzing afnemers op grond van artikel 2, lid 2 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Geldend van 14-01-2010 t/m 28-11-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

AANWIJZING AFNEMERS OP GROND VAN ARTIKEL 2, LID 2 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

BIJLAGE 1

AANWIJZING AFNEMERS OP GROND VAN ARTIKEL 2, LID 2 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

De volgende binnengemeentelijke afnemers van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden aangewezen:

Afdeling Algemene en Juridische Zaken

Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid

Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Afdeling Publiekszaken

Afdeling Facilitaire Zaken

Afdeling Financiën

Afdeling Informatiebeleid en –beheer

Afdeling Personeel en Organisatie

Afdeling Ruimtelijk Beleid

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Uitvoering openbare ruimte

Afdeling Voorbereiding openbare ruimte

Afdeling Welzijn

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college van 22 december 2009.