Regeling vervallen per 02-02-2013

Beleidsregel locatiegebonden subsidie Provincie Noord-Brabant 2005-2010

Geldend van 02-02-2013 t/m 01-02-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel locatiegebonden subsidie Provincie Noord-Brabant 2005-2010
Citeertitel Beleidsregel locatiegebonden subsidie 2005-2010
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp leefomgeving, ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2
  3. Provinciewet, art. 152
  4. Woningwet, art. 81, lid 2
  5. Besluit Locatiegebonden subsidies 2005
  6. Convenant Woningbouwafspraken 2005 tot 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2005. Deze beleidsregel is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verleend of vastgesteld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2013 02-02-2013 Intrekking

29-01-2013

Provinciaal Blad, 2013, 13

S0257747
11-10-2006 01-01-2005 02-02-2013 nieuwe regeling

05-09-2006

Provinciaal Blad, 2006, 136

1221872