Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de rekenkamercommissie Leeuwarderadeel

Geldend van 01-01-1900 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarderadeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de rekenkamercommissie Leeuwarderadeel
Citeertitel Verordening op de rekenkamercommissie Leeuwarderadeel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81, lid a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling ingetrokken. NB: Besluit is van kracht per 1-1-2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1900 01-01-2018 nieuwe regeling

30-06-2005

Onbekend.

Onbekend.