Regeling vervallen per 30-01-2018

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldend van 01-11-2014 t/m 29-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-5490

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Dienstenwet
  2. Gemeentewet
  3. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Invoegen van een nieuwe afdeling 8a. Betreft de regeling van drankverstrekking in paracommerciële instellingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2014 30-01-2018 Wijziging van de naam 'Telecommunicatieverordening' in 'Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Langedijk 2014' in artikel 2:11, vierde lid en in artikel 5:24, vierde lid.

07-10-2014

Gemeenteblad 31 oktober 2014, nr. 61533

R07102014 GB 61533
31-12-2013 30-01-2018 Regeling drankverstrekking in paracommerciële instellingen. Invoering art. 2:34 a t/m art. 2:34 g

17-12-2013

Gemeenteblad GB 30122013, week 1, nummer 108

R17122013 GB 30122013
08-10-2013 31-12-2013 art. 2:29

25-06-2013

Gemeenteblad GB 07102013 week 41, nr. 96

R 25062013 GB 07102013
08-10-2013 08-10-2013 Art. 2:1 en art. 2:25

10-07-2012

Gemeenteblad GB07102013, week 41, nr 96

R10072012 GB 07102013
17-04-2012 08-10-2013 artikelen 1:10, 4:3, 2:28, 2:29, 6:1, 6:5

03-04-2012

Gemeenteblad GB 16 april 2012, nr. 19, week 16

R03042012 GB16042012
01-12-2011 30-01-2018 Artikel 2:29

04-10-2011

Gemeenteblad

R04102011GB331
11-08-2011 30-01-2018 Mogelijkheid van verruiming van de sluitingstijden voor de paracommerciele horeca, artikel 2:29, lid 3

14-06-2011

Gemeenteblad 10-08-2011, 2011, 324 Gemeenteblad

R14062011GB324
01-10-2010 11-08-2011 art. 1:1, art. 1:2, art. 1:8, art. 2:1, art. 2:10, art. 2:11, art. 4:10, art. 4:10a, art. 4:10b, art. 4:11, art. 4:11a, art. 4:11b, art. 4:11c, art. 4:11d, art. 4:12a, art. 4:12b, art. 4:12c, art. 4:12d, art. 4:16, art. 6:1

07-09-2010

Gemeenteblad 2010, 300  

R07092010GB300  
22-07-2010 01-10-2010 art. 1.9, art. 1.10

15-06-2010

2010, 299 Gemeenteblad

R15062010GB299
18-12-2008 22-07-2010 nieuwe regeling

11-11-2008

2008, 247 Gemeenteblad

R11112008GB247