Regeling vervallen per 01-04-2012

Bouwverordening inclusief de 13e serie wijzigingen

Geldend van 01-10-2010 t/m 31-03-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening inclusief de 13e serie wijzigingen
Citeertitel Bouwverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Bouwverordening inclusief 12e serie wijzigingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 01-04-2012 nieuwe regeling

16-09-2010

De Teylinger, 07-10-2010

163440
09-08-2007 01-10-2010 nieuwe regeling

12-07-2007

Nieuwsblad Teylingen, 08-08-2007

2007/10227