Regeling vervallen per 15-05-2024

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Teylingen

Geldend van 26-01-2006 t/m 14-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Teylingen
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Teylingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 16 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2006 15-05-2024 1e wijziging

25-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006

2006/02723
03-01-2006 26-01-2006 nieuwe regeling

02-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006

2006/02798