Regeling vervallen per 05-02-2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2009

Geldend van 01-02-2013 t/m 04-02-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2009
Citeertitel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-5482

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de "Verordening voorzieningen maatschappelijkje ondersteuning gemeente Langedijk 2007". Art. 36 bevat een hardheidsclausule.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2013 05-02-2013 intrekking

22-01-2013

Gemeenteblad GB 4 februari 2013, nummer 61, week 6

R22012013 GB04023013
01-12-2009 05-02-2013 nieuwe regeling

17-11-2009

Gemeenteblad 2009, 282

R17112009GB282