BESCHIKKING van den 18den Juli 1919, No. 821, houdende vaststelling van de lijsten bedoeld in de artikelen 1, 2, en 3 en van de aanvraag bedoeld in artikel 4 van het besluit van de 21n. Mei 1919 (P.B. No. 35), zoomede houdende bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding der Verordening op het Testamentenregister

Geldend van 01-01-1920 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESCHIKKING van den 18den Juli 1919, No. 821, houdende vaststelling van de lijsten bedoeld in de artikelen 1, 2, en 3 en van de aanvraag bedoeld in artikel 4 van het besluit van de 21n. Mei 1919 (P.B. No. 35), zoomede houdende bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding der Verordening op het Testamentenregister
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit van 21 mei 1919, art. 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat geen bepaling over haar inwerkingtreding. Aangenomen is dat zij in werking is getreden op het tijdstip waarop ingevolge artikel 4 van deze regeling de Verordening op het Testamentenregister in werking trad.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1920 Nieuwe regeling

18-07-1919

P.B. 1919, no. 57

n.v.t.