Regeling vervallen per 17-12-2013

Drank- en horecaverordening

Geldend van 17-12-2013 t/m 16-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Drank- en horecaverordening
Citeertitel Drank- en horecaverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank- en horecawet
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art. 7 bevat overgangsbepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2013 17-12-2013 intrekking

17-12-2013

Gemeenteblad GB 30 december 2013, week 1, nr. 108

R17122013 GB30122013
02-11-1995 17-12-2013 nieuwe regeling

02-05-1995

Gemeenteblad  1995, 35

R02051995GB35