Regeling vervallen per 01-01-2017

Bekostigingsbesluit Riolering Buitendijks Gebied IJsseldijk Noord en Middelblok

Geldend van 14-01-1999 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 17-12-1998

Algemeen

Overheidsorganisatie Ouderkerk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bekostigingsbesluit Riolering Buitendijks Gebied IJsseldijk Noord en Middelblok
Citeertitel Bekostigingsbesluit Riolering Buitendijks Gebied IJsseldijk Noord en Middelblok
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen en retributies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-1999 17-12-1998 01-01-2017 nieuwe regeling

17-12-1998

Postiljon, 13 januari 1999

Onbekend