Regeling vervallen per 01-01-2020

Reglement van Orde voor de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 29-07-2017 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Reglement van Orde voor de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 2005
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 22
  2. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam, artikel 26

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2017 01-01-2017 01-01-2020 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

07-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 28 juli 2017, nr. 414

BBV/2017/3697
01-07-2005 01-01-2017 Nieuwe regeling

21-06-2005

Nieuws uit het dagelijks bestuur / Regiojournaal juni 2005

05/