Regeling vervallen per 01-01-2021

VERORDENING DORPS- EN WIJKRADEN 2009

Geldend van 17-04-2014 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING DORPS- EN WIJKRADEN 2009
Citeertitel Verordening dorps- en wijkraden (versie 3)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening dorps- en wijkraden 2009 (versie 3)
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2014 01-01-2021 art. 5. eerste lid

06-03-2014

Apeldoorns Stadsblad d.d. 16 april 2014

26-2014
17-10-2013 17-04-2014 nieuwe regeling

03-10-2013

Apeldoorns Stadsblad d.d. 9 oktober 2013

109-2013
12-03-2009 17-10-2013 nieuwe regeling

26-02-2009

Apeldoorns Stadsblad 2009-03-04

2008-006921