Beleidskader voor de toedeling van vervoerscapaciteit op het lokale spoor in de Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 21-07-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Beleidskader voor de toedeling van vervoerscapaciteit op het lokale spoor in de Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Beleidskader Capaciteitstoedeling Lokaal spoor in de Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Wet lokaal spoor
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet lokaal spoor, artikel 30, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in "Vervoerregio Amsterdam". De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2017 01-01-2017 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

09-02-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling 20 juli 2017, nr. 398

BBV/2017/3687
01-12-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

08-10-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling nr. 402

BBV/2015/1853