Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit Nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015

Geldend van 28-07-2015 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit Nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015
Citeertitel Besluit Nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 620 maatschappelijke begeleiding
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Zorg voor Jeugd 2015
  2. Jeugdwet
  3. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2015 01-01-2020 aanpassing art. 18, toevoeging art. 18 a en b

22-05-2015

Gemeenteblad 68706

1170212
01-01-2015 28-07-2015 nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 81489

1111884