De raad van de gemeente Goes

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goes
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling De raad van de gemeente Goes
Citeertitel 3e wijziging Verordening parkeerbelastingen Goes 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Parkeerverordening Goes 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 wijzig. hele verordening

23-11-2017

gmb-2017-233717

Onbekend.
01-01-2017 01-01-2018 Nieuwe regeling

04-12-2014

gmb-2017-1446

Onbekend
01-01-2015 01-01-2016 Nieuwe regeling

04-12-2014

Gemeenteblad 2014

Onbekend