Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rijn en IJssel 2009

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rijn en IJssel 2009
Citeertitel Verordening watersysteemheffing 2012
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen exb-2016-33210 exb-2016-33211

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 111
  2. Waterschapswet, art. 113

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door de Verordening op de watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2014 intrekking

05-11-2013

Waterschapsblad, 2013, 3723

Onbekend.
01-01-2012 01-01-2014 art. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, toelichting

01-01-2012

Onbekend.

Onbekend.
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling

11-11-2010

Publicatieblad, 2010, 02

Onbekend.