Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening op de zuiveringsheffing Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de zuiveringsheffing Waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Verordening op de zuiveringsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2009
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-33208 exb-2016-33209

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, hoofdstuk XVIIb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening wordt vervangen door de Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2014 intrekking

05-11-2013

Waterschapsblad, 2013, 3723

Onbekend.
01-01-2012 01-01-2014 art. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, toelichting

01-01-2012

Onbekend.

Onbekend.
01-01-2011 01-01-2012 art. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, toelichting

11-11-2010

Publicatieblad, 2010, 03

Onbekend.
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling

19-12-2009

Publicatieblad, 2009, 09

Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling

01-01-2009

Publicatieblad, 16-12-2008

Onbekend.