Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening op de zuiveringsheffing Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010