Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening verontreinigingsheffing 2001

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening verontreinigingsheffing 2001
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2012
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113, lid 1
  3. Waterwet, hoofdstuk 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2014 intrekking

05-11-2013

Waterschapsblad, 2013, 3723

Onbekend.
01-01-2012 01-01-2014 art. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 25, 26, toelichting

22-12-2011

Onbekend.

Onbekend.
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling

11-11-2010

Publicatieblad, 2010, 04

Onbekend.
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling

19-11-2009

Publicatieblad nr. 2009-10

Onbekend.
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling

20-11-2008

Tubantia 29-12-2008

Onbekend.