Regeling vervallen per 01-05-2007

Keur Waterschap Vallei & Eem

Geldend van 01-09-2000 t/m 30-04-2007

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei & Eem
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Keur Waterschap Vallei & Eem
Citeertitel Keur van Waterschap Vallei en Eem
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp milieu – water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 78

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Keur van het Waterschap Vallei en Eem 2007 Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 29-6-2000 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gelders Dagblad, 13-07-2000

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2000 01-05-2007 nieuwe regeling

29-06-2000

Gelders Dagblad, 13-07-2000

2000/3152 - 07.76