Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aande Rijn 2009

Geldend van 16-10-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Millingen aan de Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Millingen aande Rijn 2009
Citeertitel Aansluitverordening Riolering Millingen aan de Rijn 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp riolering
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 121 en 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onverlet het bepaalde in artikel 4 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens van 15 -11-2007.Onverlet het bepaalde in artikel 2.1 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van 19-10-2007.Gelet op de Bouwverordening 2008 van de gemeente Millingen aan de Rijn.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2009 Nieuwe regeling

22-09-2009

De Rozet, 15-10-2009

OW/RB/SVS/20090012