VERORDENING van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal

Geldend van 23-02-1939 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling VERORDENING van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal
Citeertitel
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening van 30 Augustus 1935, houdende verbod tot uitvoer van Nederlandsch gemunt goud, Nederlandsch of koloniaal gemunt zilver en onbewerkt goud en zilver (P.B. 1935, No. 73).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

BESLUIT van den 3den September 1939, tot uitvoering van artikel 1 van de Landsverordening van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal (P.B. 1939 no. 10) (P.B. 1939 no. 83) zoals goedgekeurd bij de Landsverordening van den 21sten November 1939, tot bekrachtiging van het besluit van den Gouverneur van den 3den September 1939 (P.B. 1939 no. 83) houdende verbod van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal (P.B. 1939 no. 126)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-1939 Nieuwe regeling

16-02-1939

P.B. 1939, no. 10

Onbekend