BESLUIT VAN 12 FEBRUARY 1869 HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET COSTUUM DER REGTERLYKE AMBTENAREN

Geldend van 01-08-1904 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESLUIT VAN 12 FEBRUARY 1869 HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET COSTUUM DER REGTERLYKE AMBTENAREN
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eenvormige landsverordening op de rechterlijke organisatie, art. 40

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge artikel 82, eerste lid, (vernummerd tot artikel 8) van het K.B. van 6 juli 1918, No. 72, dienen alle bepalingen i.v.m. de Raden van Justitie (in deze regeling het zesde t/m achtste lid van artikel 1) als vervallen beschouwd te worden. Een besluit als bedoeld in artikel 2 is niet vastgesteld Ingevolge de Eenvormige landsverordening op de rechterlijke organisatie wordt deze regeling geacht te strekken ter uitvoering van artikel 40, tweede lid, van die regeling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-1904 art. 1

30-07-1904

P.B. 1904, no. 33

Onbekend