MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 8, dertiende lid, van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, no. 210) (Beschikking vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donorprojecten)

Geldend van 30-10-1999 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-1999

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste juni 1999 ter uitvoering van artikel 8, dertiende lid, van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, no. 210) (Beschikking vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donorprojecten)

Artikel 1

Het recht op vrijstelling als bedoeld in artikel 8, twaalfde lid, van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 (P.B. 1996, no. 210) wordt door de ondernemer aangetoond middels overlegging van een verklaring aan de Inspecteur waaruit blijkt, dat het prestaties betreffen voor projecten die voor rekening komen van de in genoemd artikellid bedoelde donoren.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is en werkt terug tot en met 1 juni 1998.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donorprojecten.