VERORDENING van den 10den December 1924, tot regeling van de rechten met betrekking tot onroerende goederen, die bij wijze van concessie of vergunning op Aruba en Bonaire zijn uitgegeven

Geldend van 01-01-1925 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling VERORDENING van den 10den December 1924, tot regeling van de rechten met betrekking tot onroerende goederen, die bij wijze van concessie of vergunning op Aruba en Bonaire zijn uitgegeven
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1925 Nieuwe regeling

10-12-1924

P.B. 1924, no. 69

onbekend