BESCHIKKING van den 9den Mei 1919, No. 588, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de op het eiland St. Martin (N.G.) bestaande notificatie van 1862 No. 1 en plaatselijke keuren

Geldend van 21-05-1919 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESCHIKKING van den 9den Mei 1919, No. 588, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de op het eiland St. Martin (N.G.) bestaande notificatie van 1862 No. 1 en plaatselijke keuren
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Veronderstelde datum van inwerkingtreding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-1919 Nieuwe regeling

09-05-1919

P.B. 1919, no. 32

onbekend