VERORDENING van den 21sten Januari 1927 houdende:1o. regeling der emolumenten, welke voor sommige verrichtingen van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden geheven;2o. bepalingen van de som, welke voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis moet worden betaald ten behoeve der armen.

Geldend van 25-01-1927 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling VERORDENING van den 21sten Januari 1927 houdende:1o. regeling der emolumenten, welke voor sommige verrichtingen van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden geheven;2o. bepalingen van de som, welke voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis moet worden betaald ten behoeve der armen.
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp personeel en organisatie
Eigen onderwerp arbeid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-1927 Nieuwe regeling

21-01-1927

P.B. 1927, no. 4

Onbekend