BESLUIT van den 5den December 1925, ter uitvoering van de verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curaçao (P.B. 1911 Nos. 31 en 39 en 1925 No. 53).

Geldend van 25-12-1926 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling BESLUIT van den 5den December 1925, ter uitvoering van de verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curaçao (P.B. 1911 Nos. 31 en 39 en 1925 No. 53).
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curaçao, artikel 3, tweede sub, art. 7, tweede sub, art. 11, eerste sub

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De technische details en tekens van art. 2 zijn hierin niet opgenomen. Dit geldt ook voor de wijzigingen van P.B. 1926 no. 70. P.B. 1925, no. 75 treedt in werking tegelijk met de verordening van de 20sten October 1925 (P.B. 1925, no. 53) tot wijziging der verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curacao (P.B. 1911, no. 31), welke in werking treedt op een Gouverneur te bepalen tijdstip.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-1926 art. 1

25-12-1926

P.B. 1926, no. 70

onbekend