VERORDENING van den 6den November 1923, houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van het houden van hanengevechten

Geldend van 17-03-1924 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling VERORDENING van den 6den November 1923, houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van het houden van hanengevechten
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-1924 Nieuwe regeling

06-11-1923

P.B. 1924, no. 2

onbekend