VERORDENING van den 6den November 1923, houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van het houden van hanengevechten

Geldend van 17-03-1924 t/m heden

Intitulé

VERORDENING van den 6den November 1923, houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van het houden van hanengevechten

Artikel 1

Na artikel 477 van het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Curaçao wordt een nieuw artikel ingelascht, luidende:

art. 477bis.

Met hechtenis van ten hoogste twee weken of geldboete van ten hoogste vijftig gulden gestraft:

  • 1o.

    hij die hanengevecht houdt of gelegenheid tot het houden van hanengevecht geeft;

  • 2o.

    hij die het publiek gelegenheid tot het bijwonen van hanengevecht geeft.

Artikel 2

Bij het inwerkingtreding dezer verordening vervallen:

art.26 van de keur van 18 Juni 1917 (P. B. No. 11), houdende bepalingen omtrent de straatpolitie en andere politievoorschriften op het eiland Curaçao;

art.25 van de keur van 26 Maart 1918 (P. B. 1919 No.6), houdende bepalingen omtrent de straatpolitie en andere politievoorschriften op het eiland Aruba;

art.29 van den keur van 28 Maart 1918 (P. B. 1919 No. 25), houdende bepalingen omtrent de straatpolitie en andere politievoorschriften op het eiland Bonaire, zooals deze keur gewijzigd is bij de keur van den 15n. Juli 1918;

art.26 van de keur van 8 Maart 1918 (P.B. 1919 No.48), houdende bepalingen omtrent de straatpolitie en andere politievoorschriften op het eiland St. Eustatius.