BESLUIT van den 11den December 1917, houdende voorschriften ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen

Geldend van 14-01-1918 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESLUIT van den 11den December 1917, houdende voorschriften ten aanzien van de periodieke verdelging van ratten aan boord van schepen
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42), artikel 16

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de landsverordening wordt bepaald dat de inwerking tredingsdatum wordt bepaaldt op een door de Gouverneur te bepalen tijdstip

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-1918 Nieuwe regeling

11-12-1917

P.B. 1917, no. 50

n.v.t.