VERORDENING van den 29n. Augustus 1930, houdende voorziening nopens in eene vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven

Geldend van 17-01-1931 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling VERORDENING van den 29n. Augustus 1930, houdende voorziening nopens in eene vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-1931 Nieuwe regeling

29-08-1930

P.B. 1931, no. 1

onbekend