VERORDENING van den 29n. Augustus 1930, houdende voorziening nopens in eene vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven

Geldend van 17-01-1931 t/m heden

Intitulé

VERORDENING van den 29n. Augustus 1930, houdende voorziening nopens in eene vreemde taal gestelde stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven

Artikel 1

Indien stukken of opgaven, welke ingevolge wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden in- of overgeschreven, in eene andere dan de Nederlandsche taal zijn gesteld, wordt daarnevens de overlegging gevorderd van letterlijke vertalingen, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor die taal als bevoegd toegelaten beëdigd vertaler.

De vertalingen worden in- of overgeschreven in plaats van de in bedoelde taal gestelde stukken of opgaven, welke aan het register blijven gehecht. Voorts wordt met de vertalingen gehandeld op dezelfde wijze als anders ten aanzien van die stukken of opgaven zou moeten geschieden.

Artikel 2

Met afwijking in zooverre van het bepaalde bij artikel 1, is op de Bovenwindsche eilanden bij in- of overschrijving in openbare registers van in de Engelsche taal gestelde stukken of opgaven, eene vertaling in de Nederlandsche taal niet verplichtend en is de persoon, die het stuk of de opgave ter in- of overschrijving aanbiedt, bevoegd die in- of overschrijving aldaar in de Engelsche taal te doen bewerkstelligen.