Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening Reductie in de kosten van maatschappelijke participatie gemeente Gouda

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Reductie in de kosten van maatschappelijke participatie gemeente Gouda
Citeertitel Reductieverordening Gouda 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 01-01-2015 artt. 2 en 3

14-12-2011

De Goudse Post, 21 december 2011

723668
01-01-2006 01-01-2012 nieuwe regeling

12-12-2005

Onbekend

41