CAR/UWO

Geldend van 31-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling CAR/UWO
Citeertitel Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet art. 125 , Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 33, Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2023 artikel artikel 9f:3, 9f:5, 9f:8

01-12-2022

bgr-2023-130

Onbekend.
27-01-2023 31-01-2023 bijlage 1

01-12-2022

bgr-2023-114

Onbekend.
26-10-2022 27-01-2023 artikel 3:18, artikel 3:31

28-09-2022

bgr-2022-1138

Onbekend.
26-01-2018 01-01-2018 17-04-2021 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen in de loga circulaire van 18 december 2017 (TAZ/U201700991)

18-01-2018

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-56, 25-01-2018
26-01-2018 01-01-2018 26-01-2018 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen in de loga circulaire van 20 november 2017 TAZ/ U201700897 en TAZ/ U201700829)

18-01-2018

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-56, 25-01-2018
26-01-2018 01-01-2018 26-01-2018 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen in de loga circulaire van 9 oktober 2017 (TAZ/U201700653 en TAZ/U201700735)

18-01-2018

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-56, 25-01-2018
09-11-2017 01-10-2017 26-01-2018 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen in de loga circulaire van 7 juni 2017 (ECWGO/U201700464 )

12-10-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-631, 6-11-2017
26-07-2017 01-01-2017 09-11-2017 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen in de loga circulaire van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700191 en ECWGO/U201700198) . Tevens is art. 19:19:1:1 toegevoegd.

22-06-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-387, 24 juli 2017
08-04-2017 01-01-2017 26-07-2017 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen in de loga circulaire van 23 januari 2017 (ECWGO/U201700032). Art. 15:1:17, lid 3, 4, 5, en 6

23-03-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling

BGR-205, 7 april 2017
13-02-2017 01-01-2017 08-04-2017 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) en10 november 2016 (ECWGO/U201601310) en24 november 2016 (ECWGO/U201601499)

19-01-2017

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-99, 13 februari 2017
14-11-2016 01-07-2016 13-02-2017 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaires van 31 mei 2016 (U201600848) en van 14 juli 2016 (ECWGO/U201502099)

20-10-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-533, 14 november 2016
07-07-2016 01-01-2016 14-11-2016 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaires van 7 april 2016, ECWGO/U201600159 envan 21 april 2016 (ECWGO/U201600650)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-340, 7 juli 2016
07-07-2016 01-04-2016 06-07-2016 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaire van 22 februari 2016 (kenmerk U201600266)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-338, 7 juli 2016
07-07-2016 01-01-2016 07-07-2016 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaire van 23 maart 2016 (kenmerk U201600450)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-338, 7 juli 2016
07-07-2016 01-01-2016 01-04-2012 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaires van 7 april 2016, ECWGO/U201600159 envan 21 april 2016 (ECWGO/U201600650)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-340, 7 juli 2016
06-07-2016 01-01-2016 07-07-2016 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaires 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en19 februari 2016 (ECWGO/U201600259)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-339, 7 juli 2016
06-07-2016 01-07-2016 07-07-2016 art. De aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde loga circulaire van 2 december 2015 (ECWGO/U201501937)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-337, 7 juli 2016
06-07-2016 01-07-2016 06-07-2016 art. 3:1:0:1, 3:10:0:1, 3:4:1, 3:5:1:1, tevens de aangepaste artikelen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen zoals opgenomen inde circulaires van 5 juni 2015 (ECWGO/U201500965) en van 7 juli 2015 (ECWGO/U201501194)

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-336, 6 juli 2016
29-03-2016 01-01-2016 06-07-2016 art. 18:1:5, lid 1, 18:1:7, lid 2 en 3, 2:4 lid 5 en 6, 2:7, 8:2a, lid 1 en 2,

14-01-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-162, 29 maart 2016
01-07-2015 29-03-2016 art. 2:4, leden 1, 2 en 3

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
01-07-2015 29-05-2015 toelichting

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
28-06-2015 02-05-2015 28-05-2015 art. 19:6:1:1, 19:13:1:1, 19:15:1:1, 19:15:1:2, 19:15:1:3, 19:15:1:4, 19:15:1:5, 19:15:1:6, 19:15:1:7, 19:15:1:8, 19:15:1:9, 19:17:1:1

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 57, 28 mei 2015
09-06-2015 01-04-2015 29-05-2015 bijlage 1, II, IIa, IV, IIb, IIc

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
09-06-2015 15-07-2014 29-05-2015 toelichting

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 88, 9 juni 2015
09-06-2015 15-07-2014 09-06-2015 art. 10d:33, lid 3

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 88, 9 juni 2015
29-05-2015 01-01-2015 01-07-2015 art. 18:1:5, lid 1, 18:1:7, lid 2 en 3.

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
29-05-2015 01-07-2015 01-07-2015 art. 2:4, 2:6

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
29-05-2015 01-01-2015 29-05-2015 art. 1:2a, 1:2b, 1:2:2, 1:2:3, 6:2, 6:2:3, 6:2a, 6:2b, 6:2:4 lid 3.

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
29-05-2015 01-01-2015 29-05-2015 bijlage 1:2a, 1:2b, 1:2:2, 1:2:3, 6:2, 6:2:3, 6:2a, 6:2b, 6:2:4 lid 3.

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR-59, 29 mei 2015
29-05-2015 01-10-2014 09-06-2015 bijlage 1, II, IIa, IV, IIb, IIc

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 59, 29 mei 2015
28-05-2015 01-02-2015 09-06-2015 art. 19:6:1:1, 19:13:1:1, 19:15:1:1, 19:15:1:2, 19:15:1:3, 19:15:1:4, 19:15:1:5, 19:15:1:6, 19:15:1:7, 19:15:1:8, 19:15:1:9, 19:17:1:1.

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 57, 28 mei 2015
28-05-2015 01-01-2015 28-05-2015 art. 19:30:1:1, 19:30:1:2, 19:30:1:3.

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 58, 28 mei 2015
28-05-2015 01-01-2015 28-05-2015 art. 19:7:1:1

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling,

BGR nr. 56, 28 mei 2015
28-05-2015 01-02-2015 29-05-2015 art. 19:6:1:1, 19:13:1:1, 19:15:1:1, 19:15:1:2, 19:15:1:3, 19:15:1:4, 19:15:1:5, 19:15:1:6, 19:15:1:7, 19:15:1:8, 19:15:1:9, 19:17:1:1,

26-03-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, nr. 58, van 28 mei 2015

2014.01
20-01-2014 01-01-2014 28-05-2015 art. Aan het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt aan de bijlagen na Hoofdstuk 22, Bijlage VIII toegevoegd ''Sociaal Plan

19-12-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2014.01
01-01-2014 20-01-2014 art. art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaire met kenmerk: CVA/U201300476

26-09-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.09
01-09-2013 01-09-2013 01-01-2014 art. Regeling functiebeschrijving- en waardereing, behordende bij Hoofdstuk 3, art. 1, lid 1 onder e, art 3, leden 1, 3, 5, 6, 7 8, art. 5 leden 2, 4, 5, art. 6 lid 1. Tevens is als bijlage ‘ODRP-functiewaarderingssysteem (OFS)® 2004’ toegevoegd.

13-06-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.08
30-07-2013 01-01-2013 01-09-2013 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaires met kenmerk: CVA/201300207, CVA/U201300296, CVA/U201300250, ECCVA/U201300314 en ECCVA/U201300288

13-06-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.08
08-04-2013 01-04-2013 30-07-2013 art. Aan Hoofdstuk 10d wordt toegevoegd het 'Reglement commissie Van werk naar werk Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant'

14-03-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.06
08-04-2013 01-01-2013 08-04-2013 art. Hoofdstuk 4a, regeling Keuzemodel arbeidsvoorwaarden: artikel 2, lid 1, onderdeel k. Hoofdstuk 17, regeling Loopbaanadvies: artikel 1. Artikel 2.1.1.1.

14-03-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.06
08-04-2013 01-04-2013 08-04-2013 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaire met kenmerk: CVA/201300008

14-03-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.06
08-04-2013 01-01-2013 08-04-2013 bijlage Onder hoofdstuk 15 is aan de 'klachtenregeling ongewenst gedrag" de bijlage A "regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid" toegevoegd

14-03-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.06
08-04-2013 01-01-2013 08-04-2013 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaires met kenmerk: CVA/U201201481, CVA/U201201556 en CVA/U201300011

14-03-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.06
27-02-2013 01-01-2013 08-04-2013 art. aan hoofdstuk 15 zijn toegevoegd: "de klachtenregeling ongewenst gedrag", "de regeling melding vermoeden misstanden", "de regeling vertrouwenspersoon" en de "de regeling persoonsdossier". Aan hoofdstuk 17 is "de regeling loopbaanadvies" toegevoegd.

17-01-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.02
24-01-2013 01-01-2013 27-02-2013 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaire met kenmerk: 2012 CVA/U201201328.

17-01-2013

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.02
14-01-2013 01-01-2012 24-01-2013 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaires met kenmerk: 2012 CVA/U201200956 en CVA/U201201077

11-10-2012

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.01
01-01-2013 01-01-2013 16-01-2013 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaires met kenmerk: 2012 CVA/U201200956 en CVA/U201201077

11-10-2012

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2013.01
01-04-2012 01-01-2012 01-04-2012 art. De aanpassingen zoals voortvloeiend uit de Logacirculaires met kenmerk: 2012 CVA/U201200224, 2012 CVA/U201100883, 2012 CVA/U201200194, 2012 CVA/U201200308. Toegevoegde lokale regelingen: "vergoeding beeldschermbril" en "ziekteverzuimbegeleiding"

05-07-2012

publicatieblad Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2012.04