BESLUIT van den 28sten Juni 1932, ter uitvoering van de artt. 8 en 9 van de verordening van den 7den Augustus 1917 (P.B. 1917 No. 58) voorzoover kaas betreft.

Geldend van 07-07-1932 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling BESLUIT van den 28sten Juni 1932, ter uitvoering van de artt. 8 en 9 van de verordening van den 7den Augustus 1917 (P.B. 1917 No. 58) voorzoover kaas betreft.
Citeertitel Kaasbesluit 1932
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening van den 7den Augustus 1917 (P.B. No. 58), houdende bepalingen tot het tegengaan van den verkoop van voor de Volksgezondheid nadeelige eet- en drinkwaren op het eiland Curaçao, art. 8, 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bepalingen uit P.B. 1932, no. 71 kunnen buiten werking worden gesteld voor zover in strijd met P.B.’s 2003: no. 101, 102 en 103. “Kaasbesluit 1932” treedt in werking met ingang van een nader te bepalen tijdstip. In de bijlage is art. 1 gewijzigd bij P.B. 1933, no. 16.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-1932 Nieuwe regeling

28-06-1932

P.B. 1932, no. 71

onbekend.