Ondertekening van vergunningen

Geldend van 13-07-2011 t/m heden

Intitulé

Ondertekening van vergunningen

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2011 besloten dat voor de ondertekening van een aantal vergunningen tijdelijk mandaat zal worden verleend aan:

 • 1.

  De heer H.M. Vennix, vergunningverlener (vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 • 2.

  Mevrouw G.P. van der Spelt, vergunningverlener milieu (vergunningen in het kader van

 • 3.

  artikel 8:40 meldingen (milieu))

 • 4.

  Mevrouw A.A.P. Nagtzaam, juridisch medewerker (vergunningen in het kader van de Algemeen Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten)

In verband met de beperkte aanwezigheid van het teamhoofd Vergunning, omdat deze is opgenomen in het project Nazorg Chemie-Pack, zal de ondertekening van de Wabo-vergunning, art. 8:40 meldingen (milieu) en vergunningen in het kader van de APV en bijzondere wetten tijdelijk worden overgenomen door de bovengenoemde aangewezen medewerkers van het cluster Vergunning. Zij zullen in acht nemen wat is opgenomen in “mandatenlijst 2010” en complexe zaken/vergunning overleggen met de portefeuillehouder.

Zevenbergen, d.d. 5 juli 2011

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelDrs. J.H. Mans