Beleidsregel kitesurfen aan het Noordzeestrand nieuw

Geldend van 17-07-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel kitesurfen aan het Noordzeestrand nieuw

Het college van Ameland;

Overwegende, dat het vanuit het oogpunt van de bescherming van natuur- of milieuwaarden en de veiligheid van het publiek en het voorkomen van overlast wenselijk is over te gaan tot vaststelling van een beleidsregel in het kader van het kitesurfen aan het Noordzeestrand te Ameland, waarmee bij het vaststellen van terreinen rekening dient te worden gehouden;

gelet op Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening;

Besluit:

vast te stellen “Beleidsregel kitesurfen aan het Noordzeestrand” 

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:a. kitesurfen: het voortbewegen op het water met een surfplank met behulp van eengrote (bestuurbare) vlieger;b. Apv: Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Ameland;c. toezichthouder: de door het college aangewezen ambtenaar;d. strandpalen: palen die een gedeelte op het strand aangeven;e. strandrecreanten: personen die zich op het Noordzeestrand of in de Noordzee bevinden;i. kitesurfschool: een erkende school (IKO of KNWV) die kitesurfles mag geven aan derden.

Paragraaf 1 Voorschriften

Artikel 2 Terreinen

Het college wijst de volgende terreinen aan waar het kitesurfen toegestaan is:- het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 17.400 en 19- het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 8.200 en 11.300- het noordzeegedeelte tussen de strandpalen 3 en 4Buiten de aangegeven noordzeegedeelten is het niet toegestaan om te kitesurfen. Ook het aan- en afvoeren van de materialen benodigd voor het kitesurfen mag alleen tussen deze strandpalen. In de winterperiode (van 1 november tot 1 maart) mag er ook buiten de terreinen gekitesurfd worden, met uitzondering van de zones waar het verboden is te vliegeren.

Artikel 3 Voorwaarden

De personen die gaan kitesurfen binnen de aangegeven terreinen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:1. De kitesurfer moet verzekerd zijn tegen het risico van de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden tot een bedrag van tenminste € 453.780,00 all round, per gebeurtenis wegens dood en lichamelijk letsel en zaakschade aan derden toegebracht;2. De kitesurfer is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat andere strandrecreanten hinder of overlast ondervinden van het kitesurfen en om overvaring van baders in zee te voorkomen;3. Aanwijzingen en bevelen van de politie, een toezichthouder en een strandwacht moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Artikel 4 Voorwaarden kitesurfschool

De persoon die een kitesurfschool exploiteert binnen de aangegeven terreinen moet voldoen aan de volgende voorwaarden:1. De kitesurfinstructeur(s) moet(en) beschikken over een IKO-certificaat of een KNWV-certificaat voor instructeur;2. Dit certificaat moet kunnen worden getoond aan de politie of toezichthouder(s);3. De kitesurfinstructeur is verantwoordelijk voor de personen die lessen volgen bij de kitesurfschool en moet er voor zorgen dat zij zich aan de, in deze beleidsregel gestelde, voorwaarden houden.

Paragraaf 1 Slotbepalingen

Artikel 5 Adviezen

Kitesurfen is een gevaarlijke sport. Veel power is voor velen de aantrekking van het kitesurfen, maar deze power vormt vaak ook het gevaar. Kiters raken gewond terwijl dat vaak voorkomen kan worden met een klein beetje meer kennis en voorzichtigheid. Denk goed na voor u het water op gaat, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw mede kiters. Wij hebben wat adviezen opgenomen hieromtrent in de bijgevoegde bijlage (bijlage 1). Deze dragen bij aan een verhoogde veiligheid voor u en voor uw omstanders. Natuurlijk kunnen deze richtlijnen niet alle gevaren voorkomen, dus blijf voorzichtig!

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel kitesurfen aan het Noordzeestrand”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking in het gemeentelijkinformatieblad heeft plaatsgevonden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 8 juli 2008 
 
Albert de Hoop, burgemeester
Bjørn van den Brink, secretaris

Adviezen en richtlijnen kitesurfen 1

Advies kitesurf uitrusting:

Veiligheid gaat voor alles, zorg voor een: • Kite leash, • Helm, • Reddingsvest, • Veiligheidsmes, • Flare (noodsignaal).

kitesurf tips:

1. Houd minstens 60 meter afstand van gevaarlijke objecten.Het strand, eventuele boten en andere objecten zijn erg hard en dus gevaarlijk. Depower uw kite zo vroeg mogelijk als zulk gevaar dreigt. Bij het kitesurfen geldt: "afstand is je beste vriend"! De nodige afstand kan er voor zorgen dat inschattingsfouten of gewoon botte pech niet met schade, verwondingen betaald hoeven worden. Er zijn al kiters gewond geraakt door een gebrek aan afstand. 2. Hou het weer nauwlettend in de gaten.Stormen en instabiele wind hebben de nodige kiters verwond. Check daarom voor u gaat kiten uitgebreid de weersvoorspellingen. Bekijk weerkaarten, check de windwaarschuwingen en -voorspellingen en nog veel belangrijker: hou tijdens het kiten eventuele weersveranderingen constant in de peiling! Kitesurfen is het veiligst als er geen storm of zware windvlaag dreigt, als de wind gelijkmatig en niet vlagerig is. In andere woorden, als u als kiter niet zeker weet of u of uw materiaal de omstandigheden aankunnen, ga dan nooit het water op! Als u ziet dat er een storm of windvlaag dreigt ga dan direct naar de kant en haal uw vlieger neer. Verwijder de lijnen en zorg er voor dat uw vlieger op een veilige plaats ligt ruim voordat de veranderingen in het weer u bereikt hebben. Vermijd altijd directe aflandige of aanlandige wind, en overweeg het gebruik van een signaalhoorn om de mensen op het water tijdig te waarschuwen voor dreigend gevaar. 3. Neem voldoende lessen van een goede kitesurfschool.Bouw hiermee voorzichtig en onder begeleiding ervaring op in condities die door ervaren instructeurs beoordeeld worden. Natuurlijk kost dit geld, maar bedenk u dan dat u met ervaring voorkomen kunt dat u uw kite-materiaal, de omstanders en niet in de laatste plaats, u uzelf beschadigt. 4. Controleer uw materiaal voor u uw kite oplaat.Voor u het water opgaat is een uitgebreide controle van uw materiaal noodzakelijk. Controleer uw lijnen op schade en op juiste bevestiging aan uw kite. Voorkom dat ze in de knoop zitten of verkeerd aangesloten, voorkom lussen in uw lijnen. Heeft u schade aan uw kite, repareer die dan voor u de kite weer oplaat. 5. Gebruik safety gear.Gebruik altijd een goede en passende helm, een impact vest, een kite-leash die u getest hebt en waarvan u zeker weet dat hij werkt. Gebruik een goede en betrouwbare chicken-loop voorzien van veiligheidssysteem met quick-release, ook aan uw vaste trapezelijn! Door uw quick-releases regelmatig onder spanning te testen voorkomt u dat ze weigeren als u ze echt nodig heeft. Daarnaast kunnen handschoenen en een scherp mes voor extra veiligheid zorgen. 6. Voorkom het kiten in harde wind, of wees u bewust van de risico's.Probeer te voorkomen dat u kitesurft in wind harder dan 5 beaufort. Dat is dus wind van 22 knopen of meer. De krachten op uw kite en de snelheid waarmee u vaart of springt nemen bij hogere windsnelheden enorm toe. De veiligheidsmarges die u dan hebt zijn erg klein en een ongeluk is veel sneller bij u dan u verwacht, waardoor de nodige ongevallen gebeurd zijn. 7. Probeer uw kite oningehaakt op te laten en oefen dit.Let op dat u uw bar zonder meer kunt loslaten en daarmee de depower leash van uw kite activeert als het mis dreigt te gaan. Het veiligste is het om pas in te haken als u vlak bij het water bent en uw vlieger laag boven het water heeft. U kunt zo snel uw board pakken en het water op. 8. Laat uw vlieger indien mogelijk met een ervaren helper op.Een ervaren helper die jouw instructies en signalen begrijpt zonder daarbij fouten te maken voorkomt gerommel, crashende kites en mogelijk veel schade en verwondingen. Zorg ervoor dat de helper en u "dezelfde taal" spreken en dezelfde signalen gebruiken. Als de omstandigheden het toelaten kan het veiliger zijn om uw kite vanuit of dichtbij het water op te laten. 9. Hou uw kite laag, voorkom loeven van uw kite en vaar zo snel mogelijk weg van de kant.Blijf niet op het strand of in de buurt van harde objecten als uw kite in de lucht is. Springen met een kite op het strand is wellicht spectaculair, maar heeft voor de nodige botbreuken en andere schade gezorgd. Regelmatig gebeuren er zo ongelukken doordat een windvlaag een kite met rider meesleept. In het water kan dit veel minder snel ernstige schade of verwondingen veroorzaken dan op het land.