Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelet op:

Artikel 222 Provinciewet;

Vast te stellen de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Artikel 1 Provinciale opcenten

Het aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, als bedoeld in artikel 222 Provinciewet, bedraagt: 98,7.

Artikel 2 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.

Ondertekening

Den Haag, 12 december 1980
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
M. VROLIJK,  voorzitter
J. DE VRIES, griffier