Aanwijzingsbesluit secretarissen van de Commissie van advies voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2024

Geldend van 28-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit secretarissen van de Commissie van advies voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2024

De gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 4 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2022;

gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Midden-Groningen 2023;

besluit vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit (plaatsvervangend) secretarissen van de Commissie van advies voor bezwaarschriften

Artikel 1 Aanwijzing (plaatsvervangend) secretaris

 • 1.

  Aan te wijzen als secretaris van de Commissie van advies voor bezwaarschriften:

 • mevrouw mr. M. Adam

 • de heer mr. J. Loots

 • 2.

  Aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de Commissie van advies voor bezwaarschriften:

 • mevrouw M.R. Fleurke

 • medewerkers van Pro Facto B.V.

Artikel 2 Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 mei 2023 en per die datum wordt ingetrokken Aanwijzingsbesluit secretarissen van de Commissie van advies voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2021, vastgesteld d.d. 11 oktober 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit secretarissen Commissie voor bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 februari 2024.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

M.H.M. Nieuwenhuijsen

gemeentesecretaris