Regeling vervallen per 01-06-2024

Vaststelling subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Geldend van 07-09-2023 t/m 31-05-2024

Intitulé

Vaststelling subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad heeft op 18 juli 2023 het besluit genomen om eigenaar-bewoners van een woning in Lelystad met een laag besteedbaar inkomen en met hoge energielasten financieel te ondersteunen. De subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

Uitgangspunten van de subsidieregelingen op hoofdlijnen zijn:

 • 1.

  Eigenaar-bewoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum komen in aanmerking voor subsidie;

 • 2.

  Subsidie is alleen beschikbaar voor eigenaar-bewoners van een woning die in het projectgebied ligt;

 • 3.

  Aanvraag moet zijn ingediend vóórdat de subsidiabele kosten zijn gemaakt en/of verplichtingen zijn aangegaan;

 • 4.

  Per woning is maximaal € 5.000,- subsidie beschikbaar;

 • 5.

  De subsidie is alleen beschikbaar voor woningen met een energielabel C, D, E, F of G;

 • 6.

  De subsidie is alleen beschikbaar voor maatregelen die door middel van isolatie, en de daarbij noodzakelijke ventilatie, het energieverbruik van de woning verlagen;

 • 7.

  De reeds bij de gemeente bekende doelgroep die voldoet aan de (inkomens)voorwaarden, wordt hierover actief benaderd;

 • 8.

  De uitvoering van het beschikbaar stellen en verantwoording van de subsidiebijdrage wordt afgehandeld in samenwerking met het gemeentelijke energieloket.

Eigenaar-bewoners van een woning in het projectgebied in Lelystad die voldoen aan het gestelde in de subsidieregeling kunnen tot en met 1 juni 2024 hun aanvraag indienen. De subsidieregeling en het bijbehorende aanvraagformulier zijn te vinden op de gemeentelijke website: www.lelystad.nl/subsidie-isolatie.

Het collegebesluit ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking bij de receptie in de hal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2 in Lelystad.