Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Geldend van 20-06-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Het college van Heerde;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet

besluit:

Artikel 1

  • 1. De belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

  • 2. De administratief invorderingsmedewerkers van Flanderijn Invordering aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder.

Ondertekening

Heerde, 10 januari 2023,

Het college voornoemd,

secretaris,

burgemeester,