Regeling vervallen per 01-01-2024

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas

Geldend van 24-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Aa en Maas

Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas maakt bekend dat zij ambtenaren van het waterschap heeft aangewezen als toezichthouder (als bedoeld in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht), belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Keur Waterschap Aa en Maas 2015, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingswet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Wet Milieubeheer.

Het aanwijzingsbesluit kunt u inzien (zie linkerzijde pagina).